About Us

Frenkie de Jong

Adverteren is communicatie waarbij een publiekelijk gesponsorde, niet-identieke boodschap wordt gebruikt om reclame te maken voor een commercial, dienst of product. Adverteerders van advertenties zijn meestal organisaties die hun producten of diensten aan het grote publiek willen aanbieden.